ผลที่ตามมาของการดูสื่อลามกคืออะไร?

การดูสื่อลามกสามารถนําไปสู่ผลกระทบทางจิตวิทยาและทางกายภาพ มันตอกย้ําภาพแบบแผนของการจ้องมองชายความกล้าหาญทางเพศและความแตกต่าง ในขณะที่พบเรื่องเรโอติกาเพื่อบรรเทาความอยากทางเพศและเพิ่มความนับถือตนเอง แต่ก็ไม่ใช่การรักษาทั้งหมด คนที่ทุกข์ทรมานจากการติดสื่อลามกควรพิจารณาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของพวกเขา บุคคลควรมีแผนในการจัดการกับผลที่ตามมาของการดูสื่อลามก

พฤติกรรมของผู้ติดสื่อลามกอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทางเพศของพวกเขาทําให้พวกเขาพบว่าชีวิตทางเพศของพวกเขาน่าพอใจน้อยลง มันสามารถทําลายชีวิตประจําวันของพวกเขาและรบกวนการทํางานการตั้งค่าทางสังคมการนัดหมายของแพทย์และกิจกรรมอื่น ๆ ในขณะที่สื่อลามกเป็นงานอดิเรกยอดนิยม แต่ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพของความสัมพันธ์ หากผู้ติดสื่อลามกไม่ระมัดระวังเขาอาจทําให้ชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตราย เขาอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางเพศของเขาหรือหมดความสนใจในคู่ของเขา

คําจํากัดความของสื่อลามกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงให้เห็น แต่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่ตั้งใจไว้ โดยทั่วไปเป้าหมายของสื่อลามกคือการกระตุ้นความเร้าอารมณ์ทางเพศและความพึงพอใจ มีการเสนอวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่นผู้หญิงที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทําให้เกิดความผิดหรือใช้เรื่องเพศเพื่อทํากําไร อย่างไรก็ตาม คําจํากัดความเหล่านี้อาจมีข้อบกพร่อง การถกเถียงกันโดยรอบสื่อลามกไม่ได้หยุดผู้คนจากการดู

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสามารถช่วยให้บุคคลควบคุมพฤติกรรมเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสื่อลามก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอาจสามารถให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์หรือครอบครัวเพื่อนําทางความท้าทายที่เกิดจากสื่อลามก การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตยังสามารถช่วยให้ใครบางคนเอาชนะความรู้สึกผิดและจัดการปัญหาความสนิทสนมที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการบริโภคสื่อลามก ในขณะที่สื่อลามกโดยทั่วไปเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นอันตรายของการดื่มด่ํากับกาม แต่ก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

แม้จะมีผลในเชิงบวกของสื่อลามกต่อความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของบุคคล แต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าสื่อลามกอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นบุคคลอาจประสบผลทางจิตวิทยาและสังคมเชิงลบหากพวกเขาติดสื่อลามก ด้วยเหตุนี้บุคคลอาจตัดสินใจที่จะหยุดดูสื่อลามกหรือแสวงหาการรักษา หากบุคคลได้รับผลกระทบจากสื่อลามกพวกเขาควรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

บ่อยครั้งที่สื่อลามกเป็นแหล่งหลักของความสุขทางเพศสําหรับบุคคล มันสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาทําให้พวกเขาอึดอัดและแม้กระทั่งนําไปสู่ภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง นอกจากนี้สื่อลามกสามารถแทรกแซงความสัมพันธ์ของพวกเขาและอาจนําไปสู่ความคาดหวังที่ไม่สมจริง ในการศึกษาปี 2018 ผู้ที่มีการใช้สื่อลามกเรื้อรังรู้สึกควบคุมไม่ได้และไม่พอใจกับชีวิตและเพศที่โรแมนติกของพวกเขา สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต่อความนับถือตนเองและสุขภาพโดยรวมของบุคคล

ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการติดสื่อลามกอาจละอายใจกับพฤติกรรมของพวกเขา พวกเขาอาจไม่สามารถยอมรับว่าพวกเขาติดสื่อลามกและพวกเขาอาจไม่สามารถยอมรับได้ว่าพวกเขาติดยาเสพติด หากการติดสื่อลามกส่งผลกระทบต่อคู่ครองเขาหรือเธออาจหงุดหงิดและไม่แน่นอน นอกจากนี้เขาหรือเธออาจไม่ใช่คนเดียวกับที่พวกเขาเคยรัก ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาหากคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณกําลังทุกข์ทรมานจากสื่อลามก

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าสื่อลามกไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาความผิดปกติทางจิต แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงของความผิดปกติทางสุขภาพจิต แต่นิสัยยังคงเป็นอันตราย มันอาจนําไปสู่ปัญหาทางจิตวิทยาหลายประการ นักวิจัยได้ข้อสรุปว่าคนที่ทุกข์ทรมานจากการติดสื่อลามกควรแสวงหาการรักษาสภาพของพวกเขา หากบุคคลมีประวัติความขัดแย้งในอดีตบุคคลอาจประสบภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงหรือมีโรควิตกกังวล

คลิปโป๊ไทยไม่ใช่วิธีรักษาอะไร มันเป็นอันตราย แต่ไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษาทันที บางคนอาจไม่ทราบว่าสื่อลามกเป็นอันตราย ในขณะที่สื่อลามกไม่ใช่ยาเสพติด แต่ก็อาจทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจิตและร่างกายของบุคคล การศึกษาบางชิ้นแย้งว่ามันสามารถนําไปสู่การติดยาเสพติด บางคนมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อลามกที่มีต่อเด็กเล็ก แต่มีผลกระทบเชิงลบต่อผู้ที่ดู

ในขณะที่การใช้สื่อลามกไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็เป็นอาการของภาวะซึมเศร้า นอกเหนือจากการกระตุ้นความผิดปกติทางจิตเวชแล้วสื่อลามกยังสามารถเสพติดและส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า แต่สิ่งสําคัญคือต้องหาวิธีรักษาตั้งแต่เช้าเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาออกจากการควบคุม มันเป็นความผิดปกติทางจิตที่ร้ายแรง ผลกระทบของสื่อลามกมักจะคาดเดาไม่ได้และยากที่จะวินิจฉัย บางคนอาจสามารถหยุดสื่อลามกได้อย่างสมบูรณ์